Tillståndsansökan inlämnad för GreenIrons etablering i Sandviken

9 oktober 2023

I vintras presenterade GreenIron sina planer på att etablera företagets första anläggning i Sandviken, för återvinning av restprodukter från metallindustrin. Sedan dess har två samrådsmöten genomförts, dels med berörda myndigheter, dels med allmänheten i Sandviken.  

Den 15 september lämnade GreenIron in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund för etablering av den första produktionsugnen med tillhörande processer i Sandvikens industripark. Förhoppningen är att kunna starta upp produktionen i början av nästa år.

Ulrika Molander, operativ chef på Greenlron, säger ”Vi har lagt ned mycket tid och stor möda på vår ansökan med fokus på trafik, riskanalyser, buller, vatten och luft. Det här är vår första anläggning och vi vill att såväl myndigheter som allmänhet ska känna sig trygga i det vi gör.  Vi har räknat på 3-skift som bas, vilket innebär att vi på sikt avser att köra dygnet runt fem dagar i veckan. Men vi kommer att starta med att köra dagtid för att trimma in hela produktionsprocessen”.

För ytterligare information vill vi varmt rekommendera intervjun med Ulrika Molander i Din Lokaltidning (Sandviken & Hofors kommun).