Givande samrådsmöte i Sandviken 15 maj

19 maj 2023
Ulrika Molander, Operativ Chef, GreenIron

Tidigare i veckan genomförde vi ett samrådsmöte i Sandbacka Science Park, riktat till allmänheten i Sandviken inför etableringen av GreenIrons första fullskaliga produktionsanläggning i Sandvikens industripark.

Syftet med mötet var dels att informera om projektet, dels att ge invånarna i Sandviken möjlighet ställa frågor till olika företrädare och yttra sig i kring konsekvenserna av den planerade verksamheten.

GreenIrons COO, Ulrika Molander, informerade om bolagets koldioxidfria och energieffektiva teknologi för cirkulär återvinning av metaller och mineraler, de miljöutredningar som genomförs, transporter till och från anläggningen och varför valet föll på just Sandviken

Emma Jansson, Energi- och miljökonsult, Marklund Solutions

Mötet leddes förtjänstfullt av miljökonsult Emma Jansson, Marklund Solutions, som i sitt dagliga arbete har fokus på att hjälpa företag inom förbränningsindustrin att bidra till en hållbar utveckling inom miljö- och energiområdet. I GreenIrons fall handlar det mer specifikt om att hjälpa oss att ta fram underlag för kommande miljöansökan.

Till höger: Per-Erik Spovmark, vätgasexpert, Statkraft

Under kvällen ställdes många konstruktiva frågor från den engagerade publiken, vilket ledde till ett flertal givande diskussioner. Bland annat var intresset stort för hur hanteringen av vätgas kommer att ske. Statkrafts vätgasexpert Per-Erik Spovmark informerade om hur vi säkerställer att både transporter och hantering sker på ett säkert sätt.

Maciej Kaplan berättade om GreenIrons anläggning i Kumla, där processen testats framgångsrikt på flera material och CFO Jonas Christoffersson om verksamhetens fördelar för Sandviken.

Nästa steg blir nu att lämna in en miljöansökan till Mark- och miljödomstolen under juni månad. Byggstarten planeras till vintern 2023.