GreenIron påbörjar anläggningsbygge i Sandviken

5 april 2024

 

Efter ett positivt besked från Mark- och miljödomstolen i slutet av mars, går nu GreenIron in i nästa skede för att påbörja bygg- och monteringsarbetet vid anläggningen i Sandvikens industripark.

”Vi gläder oss åt beskedet och efter några år av tester går vi nu in i nästa skede av uppförandet av vår första fullskaliga produktionsanläggning. Anläggningen, med vår GreenIronugn i drift, kan behandla närmare 30 000 ton insatsråvara per år,” säger Ulrika Molander, COO på GreenIron.