Samrådstiden förlängs till 2 augusti 2023

14 juni 2023

Det har framkommit uppgifter om att lastbilstransporter till och från anläggningen utöver Mossvägen – Järnverksleden även kan ske via Västerled – Sätragatan. Därför har avsnitt 3.2.2. Transporter i samrådsunderlaget uppdaterats och dessa vägar ingår i den trafikutredning som bolaget har påbörjat. Synpunkter på planerad verksamhet lämnas senast 2 augusti 2023 till samrad@greeniron.se.